تحليل نقاشي كودكان (تحليل معاني رمزي و عناصر نقاشي آزمون خانه درخت شخص آزمون آدمك رنگي آزمون ترسيم خانواده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در بين فعاليت‌هاي كودك، نقاشي فعاليتي است كه از تحول شناختي، عاطفي و اجتماعي تاثير مي‌پذيرد و به همين دليل به مقياس وسيع در تشخيص رواني و روان‌تحليل‌گري به كار گرفته مي‌شود. نقاشي براي كودك فقط يك وسيله‌ي بيان براي تجربه و تحليل، يا توضيح و تشريح موجودات و اشياء نيست بلكه در عين حل وسيله‌اي است براي بيان زندگي عاطفي او. هنگامي كه كودك با آزادي و به دلخواه خود نقاشي مي‌كند، در واقع حالت روحي و احساسات زمان حاضر و نيز احساسات و تحولات ريشه‌دار و ژرف‌تر خود را بيان مي‌كند، همچنين خطوط مخصوص شخصيتش را نيز هويدا مي‌سازد و ما را با نكات جالبي از زندگي پر رمز و راز كودك آشنا مي‌سازد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: