تحليل رفتار متقابل در عمل (فنون و مهارت‌هاي روان‌درماني و مشاوره با تي اي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب نحوه‌ كار در رويكرد تحليل رفتار متقابل و مهارت‌هاي مربوط به آن را به شما ارائه مي‌كند. اين رويكرد بر اين باور است كه انسان‌ها تغيير كنند و اين تغييرات مي‌تواند واقعي و دراز مدت باشد. تغيير صرفا با كسب بينش نسبت به الگوهاي قديمي به دست نمي‌آيد. فرد مي‌تواند به صورت فعال جهت جايگزيني اين الگوها با روش‌هاي جديد رفتار كردن، انديشيدن و احساس كردن كه براي رشد او مناسب است، بهتر تصميم بگيرد. تحليل رفتار متقابل بر مسئوليت فردي براي احساسات، افكار و رفتار تاكيد دارد. از آن جايي كه الگوهاي ناكارآمد بيش‌تر از آن كه تحميل شوند توسط خود فرد انتخاب مي‌شوند، اين الگوها با تصميم‌گيري جديد قابل تغيير است.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: