تحليل رفتار متقابل براي نوجوانان و جوانان 2


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تو يك شاهزاده متولد شده‌اي (يك برنده). هر چند ممكن است اكنون احساس قورباغه‌اي داشته باشي (يك بازنده). گاهي ممكن است به خودت بگويي كه «من خوب نيستم. من نمي‌توانم برنده باشم، من هيچ كاري را درست انجام نمي‌دهم، هيچ چيز خوبي براي من اتفاق نمي‌افتد و هيچ كاري نيست كه من بتوانم آن را انجام دهم.» اما تو مي‌تواني باورت را تغيير دهي و برنده باشي. تو مي‌تواني از يك قورباغه به يك شاهزاده تبديل شوي. اينكه ما فكر مي‌كنيم بي‌ارزشيم تنها يك باور است. ما همان چيزي هستيم كه مي‌انديشيم. تو باورت را درباره خودت تغيير بده سپس همان‌گونه خواهي شد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: