تحليل رفتار متقابل براي خردسالان و ساير شاهزاده‌ها (جلد دوم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف از جلد دوم تحليل رفتار متقابل براي خردسالان، تقويت احساس خودارزشي در بچه‌ها و تشويق به بحث و گفتگو در گروه‌هاي كوچك خردسالان (پيش‌دبستاني و دبستاني) است. اگر خردسالان و كودكان بياموزند كه بدون بدبيني و بدون اضطراب احساسات خودشان را بپذيرند و آن را هدايت كنند، در ارتباط با خانواده و افراد مهم زندگي‌شان، موثرتر عمل مي‌كنند.

قیمت محصول:

23,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: