تبليغات بيمه (رازهاي تبليغات اثرگذار در بيمه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دستورالعملي ساده براي ساخت تبليغات اثرگذار است كه شما به آن نياز داريد. آيا نياز داريد مردم شما را بشناسند؟ آيا در معرفي محصول‌تان مشكل داريد؟ آيا تبليغات شما تاكنون بازخورد خوبي نداشته؟ شما پس از اجراي تكنيك‌هاي اين كتاب مي‌توانيد به اهداف مورد نظرتان برسيد. براي شما مثال‌هايي را آورديم كه به راحتي با به كار بردن آنها مي‌توانيد فروش خود را افزايش دهيد. شما با مطالعه اين كتاب تا حد يك كارشناس تبليغات ارتقا پيدا مي‌كنيد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: