تبليغاتي كه ما مي‌شناسيم به آخر خط رسيده است


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سرجيو زيمن يكي از معدود كساني است كه فهميد تبليغات به شكل كنوني آن از رده خارج شده است. او همچنين تنها شخصي است كه جسارت آن را داشت تا براي تغيير آن كوشش كند. خوانندگان عزيز ممكن است با تمامي آنچه كه در اين كتاب آمده است موافق نباشند، اما در خلال مطالعه آن درخواهند يافت كه بدون آنكه خودشان متوجه باشند مفاد آن را تاييد كرده‌اند، از خواندن آن لذت برده‌اند، و يادداشت‌هايي هم از آن برداشته‌اند و قادر نيستند قبل از اتمام كتاب آن را زمين بگذارند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: