تاملي پيرامون تاريخ شورشيان آرمان‌خواه (مجموعه مقالات و مصاحبه‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مجموعه‌يي كه پيش روي داريد، مقالات و مصاحبه‌هايي است كه پس از انتشار كتاب شورشيان آرمانخواه: نا كامي چپ در ايران، نوشته و انجام شده است. اين مجموعه به زواياي ناروشن كتاب شورشيان، مي‌پردازد و اميد است كه بتواند بر برخي تاريكي‌هاي تاريخ اين دوران نور بيفشاند.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: