تاملات نابهنگام


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تاملات نابهنگام نيچه شامل 4 رساله مستقل است كه نيچه در فاصله سال‌هاي 1873 و 1876 در 4 موضوع مختلف نوشته است. درون‌مايه اين 4 رساله، از نظر فلسفي و فرهنگي حائز اهميت سرشار است.

قیمت محصول:

55,000 تومان


نظرات شما: