تاريخ فلسفه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با اين همه هر چه ارسطو پيش مي‌رفت و جوانان براي آموزش و پرورش روح خود گرد سر او بيشتر حلقه مي‌زدند، توجه او از جزئيات و تفاصيل علمي بيشتر به سوي مسائل پيچيده و پهناور رفتار و كردار انساني معطوف مي‌گرديد. او به صراحت و روشني دريافت كه راس تمام مسائل عالم طبيعت مطلبي قرار دارد كه ام‌المسائل است و آن اينكه بهترين راه زندگي چيست؟ خير اعلي در زندگي كدام است؟ فضيلت چيست و ما سعادت و كمال را چگونه بايد بدست بياوريم؟

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: