تاريخ روانشناسي (ويرايست ششم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درس تاريخچه و مكاتب روانشناسي براي آگاهي يافتن از منشا نظريه‌ها و مفاهيم روانشناختي اهميت زيادي دارد. براي پي‌بردن به افكار و انديشه‌هاي روانشناسان بزرگي كه رشته روانشناسي را پايه‌ريزي كرده و گسترش دادند، بايد به عقب برگشت و ريشه‌هاي آنها را در گذشته خيلي دور جستجو كرد. كافي است كه پس از مطالعه اين كتاب، دانش خود را با قبل مقايسه كنيد تا به اهميت اين درس پي ببريد.

قیمت محصول:

180,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: