تاثير حيوانات بر سرنوشت ما 2


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه آيين‌ها چنين اظهار داشته‌اند كه هر حيواني داراي روح است. الزامي نيست اعتقاد داشته‌باشيم كه حيوانات صاحب شعور خلاقي هستند، اما مي‌توان پذيرعت كه نيرويي معنوي، حيوان را به زندگي‌مان وارد كرده است. بسياري از مواقع، راهنماها و فرشتگان نگهبانمان به هيئت يك حيوان در مي‌آيند تا ما را در درك نقشي كه آن‌ها در زندگي‌مان ايفا خواهند‌كرد، ياري دهند. اين را به خاطر داشته‌باشيد كه طبيعت پيوسته با ما در حال سخن گفتن است و اگر شروع به گوش دادن و توجه كردن كنيم. مي‌توانيم به بينش و بصيرت فوق‌العاده‌اي در فعاليت‌ها و فرايند‌ها زندگي‌مان دست يابيم.

قیمت محصول:

7,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: