تاثير از فاصله (درس‌هاي عملي براي تأثير گذاري رواني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي تأثير گذاشتن بر ديگران چه از فاصلة نزديك و چه از دور، راهي مطمئن وجود دارد. اين راه، خاصيت ارتباطيِ غالب و جذبِ افكاري است كه با قدرت زياد منتشر مي‌شوند. اين كتاب به بررسي تئوري‌ها و روش‌هاي علمي مي‌پردازد كه شناخت كامل آنها براي كسي كه مي‌خواهد تأثير رواني از راه دور يا هرگونه تأثير ديگر رواني را به كار گيرد، ضروري است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: