تاب‌آوري (فردي خانوادگي و اجتماعي) به انضمام پرسش‌نامه‌هاي تاب‌آوري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر در سه فصل تدوين شده‌است كه در هر فصل به تفكيك تاب‌آوري فردي، خانوادگي و اجتماعي را در ابعاد مختلف مورد بحث قرار مي‌دهد. تاريخچه و مفاهيم تاب‌آوري، تعاريف و الگوها و مدل‌هاي تاب‌آوري، تاب‌آوري كودكان و نوجوانان، عوامل موثر در تقويت تاب‌آوري، در مقدمه و فصل يكم توصيف و تبيين مي‌شود. در فصول ديگر كتاب تاب‌آوري خانواده و عوامل موثر در تاب‌آوري و تاب‌آوري اجتماعي، شهرها در برابر بحران‌ها، چشم‌انداز ميان‌فرهنگي و دست آخر سه مقياس سنجش تاب‌آوري فردي كانر ـ داويدسون (CRS)، مقياس سنجش تاب‌آوري خانواده (FRAS) و مقياس تاب‌آوري جامعه (CRS) ارائه شده است.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: