تئوري انتخاب براي والدين و نوجوانان (برطرف‌سازي موانع بين شما و نوجوانتان راهي براي نزديك شدن معلمان و والدين به نوجوانان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دكتر ويليام گلسر مدعي است كه اگر والدين اين كتاب را به دقت بخوانند، درك عميق‌تري از ساز و كار رفتار فرزندشان به دست خواهند آورد و در سايه اين درك عميق و كاربردي مي‌توانند رابطه بهتري با آنها برقرار كرده و از فرايند و موهبت فرزندپروري لذت ببرند. اساس اين كتاب بر يك تئوري منسجم است و سپس با فهم مباني اصلي رفتار كودك و نوجوان در سراسر كتاب، گلسر بر راز و رمز اصلي پرورش فرزند بدون دردسر و چالش‌هاي پي در پي و فرساينده، كه معمولا والدين و نوجوانان تجربه مي‌كنند، تاكيد مي‌كند. در تمام فصول كتاب آموزه اصلي تئوري انتخاب به والدين گوشزد شده است.

قیمت محصول:

68,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: