تئوري‌هاي فروش موفق (10 گام موثر براي كوتاه كردن مسير فروش)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مدل زنجيره‌ي فروش بسيار موفق تيم بريتاپت، به نام تئوري‌هاي فروش موفق كه مبتني بر خبرگي او در فروش است، گنج مدفوني از ابزار و فنون عملي در اختيار شما قرار مي‌دهد تا بتوانيد به آساني مسير خود را در كل فراگرد فروش، از ابتدا تا انتها، طي كنيد. كتاب حاضر به تمامي مبتديان و هم به اهالي كار كشته فروش توصيه مي‌شود.

قیمت محصول:

57,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: