تئوري‌هاي سازمان و مديريت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دگرگوني‌هاي جهاني پديد آمده در خلال پانزده سال گذشته را اگر «انقلابي نوين» در زمينه دانش بشري به شمار نياوريم، به يقين بايد آن را تحولي بنيادين در همه جنبه‌هاي سياسي و نظام‌هاي اقتصادي-اجتماعي قلمداد كرد. دامنه اين مجموعه تحولات، چندان وسيع بوده است كه از فروپاشي نظام‌هاي سياسي تا انقلاب اطلاعات و ارتقاي عظم دانش و تكنولوژي ارتباطات، و از انتقال و جهان شمول شدن تكنولوژي اطلاعاتي تا پيدايش حق برخورداري سيع از تازه‌ترين داده‌هاي اطلاعاتي را در برمي‌گيرد.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: