بينديشيد و ثروتمند شويد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به راستي كه انديشه، ثروت و دارايي است. دارايي قدرتمندي كه وقتي با هدف مشخص، عزم راسخ و اشتياق سوزان تركيب شود، راه رسيدن به ثروت را به روي شما مي‌گشايد. وقتي كسي عميقا مي‌خواهد به خواسته‌ خود برسد مطمئنا به هدفش مي‌رسد. مهم‌ترين امر ساختن انديشه است...

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: