بيداري قهرمانان درون


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مهيج، جذاب و خواندني به كساني كه به نحوي كارشان راهبري ديگران است كمك مي‌كند كه ابتدا خود را محك زده و دريابند چه ميزان از سفر زندگي را درست طي نموده‌اند و به چه شايستگي‌هاي ديگري نياز دارند تا بتوانند در هدايت و راهبري ديگران موثرتر عمل كنند. از سوي ديگر، قدرت خارق‌العاده اين كتاب در مرحله‌بندي دوازده‌گانه در پيمودن مسير زندگي و كشف استعدادهاي حقيقي و بكارگيري آن در زندگي است. شما به عنوان يك مربي، پدر يا مادر، معلم يا مدير، مي‌توانيد با استفاده از تمرين‌ها و مسيرهايي كه در اين كتاب معرفي شده‌اند، به افرادي كه هدايت آنان را بر عهده داريد در پيچيده‌ترين تصميم‌گيري‌ها يا ابهاماتي كه با آن روبرو هستند ياري رسانيد. همچنين آنان را براي رويارويي با ترس‌هايشان در به ثمر رساندن حركت‌هاي بزرگ زندگي مهيا و آماده سازيد.

قیمت محصول:

66,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: