بوطيقا (تراژدي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به طور قطع ارسطو يكي از بزرگ‌ترين متفكران جهان است. رساله‌ي بوطيقا يا فن شعر او اولين و نيز يكي از مهم‌ترين آثار نظري در باب تراژدي بخشي از رساله‌ است كه به طور گسترده ادبيات كلاسيك و به ويژه نظريه‌ي مكتب نئو ـ كلاسيسم را تحت تاثير خود قرار داد. اين رساله منبع اصلي يا اصولي است كه بعدها ناقدان ادبي به عنوان وحدت سه‌گانه به تفصيل درباره‌ي آن صحبت كردند. اين رساله هم‌چنين سرآغاز شرح توضيح مقوله‌هايي چون محاكات، نقطه ضعف، خطا، دگرگوني، شناخت و روان‌پالايي گرديد كه عناصر مهم تراژدي را تشكيل مي‌دهند. كتاب حاضر حاوي ترجمه‌ي فارسي بوطيقا است كه به همراه دو مقاله در نقد و تحليل آن به منظور رفع پيچيدگي متن عرضه شده است.

قیمت محصول:

15,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: