به من اين‌گونه بياموزيد (10 نكته مهم كه كودك در خودمانده مي‌خواهد شما بدانيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر از زبان مادر يك كودك در خودمانده كه براي پرورش فرزندش، خود به مربي اصلي او بدل گشته، نوشته شده است. نويسنده كتاب، براي دست‌يابي به دانش عميق و تجارب كاربردي در زمينه پرورش كودكان در خودمانده، تلاش بسياري به خرج داده و اكنون نتايج يافته‌هايش را به زباني خودماني و در عين حال علمي و كاربردي با خواننده در ميان مي‌گذارد. پيام اصلي كتاب اين است كه نبايد اين كودكان را دست كم گرفت، زيرا در خودماندگي كودك به تنهايي نمي‌تواند مانع پيشرفت و دستيابي او به موفقيت‌هايي هم‌تراز با كودكان عادي شود، و در صورت هماهنگي شيوه‌هاي آموزشي با ويژگي‌هاي خاص كودكان در خودمانده، آنها مي‌توانند به جايگاه شايسته خود در اجتماع دست يابند.

قیمت محصول:

8,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: