بهانه بي بهانه (قدرت انضباط فردي 21 روش گام به گام براي افزايش انضباط فردي و دستيابي سريع به اهداف)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي مردان و زنان بلند پرواز و مصممي نوشته شده است كه مي‌خواهند هر چيزي را كه ممكن است در زندگي‌شان كسب كنند. اين كتاب براي افرادي است كه تشنه انجام كار بيشتر و برخورداي از ثروت و ويژگي‌هاي مثبت بيشتري هستند. شايد مهمترين توصيه‌اي كه در مورد موفقيت وجود دارد اين باشد كه براي كسب موفقيت بيشتر بايد به فرد متفاوتي تبديل شويد. كيفيت شخصيتي كه بايد از آن برخوردار باشيد تا موفقيت‌تان بيشتر از افراد عادي باشد مهم‌تر از كارهاي مادي كه انجام مي‌دهيد يا دستاوردهاي مادي‌تان است. ايجاد عادت انضباط فردي، شاهراهي است كه همه چيز را برايتان ممكن مي‌كند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: