بهانه‌ها را بي‌خانمان كنيد (چگونه انديشه‌هايي زيان‌بار و بلند مدت را تغيير دهيم كه براي ما به عادت تبديل شده‌اند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تاكنون چند بار براي انجام دادن كارهاي ارزشمند و دلخواه‌تان تصميم گرفته‌ايد و در نهايت آنها را انجام نداده‌ايد؟ همه ما انسان‌ها بي‌ترديد در چنين موقعيتي قرار گرفته‌ايم. آيا مي‌دانيد چرا چنين رويدادي براي شما اتفاق مي‌افتد؟ ترديد نداشته باشيد كه عاملي مزاحم در اين زمينه موثر است. اين عامل مزاحم به صورت‌هاي گوناگون پديدار مي‌شود و اجازه نمي‌دهد شما به اهداف ارزشمندتان رنگ واقعيت ببخشيد. دكتر وين داير در اين كتاب فهرست رايج‌ترين بهانه‌هايي را مطرح مي‌كند كه در ذهن بسياري ازانسان‌ها خانه كرده‌اند. او چگونگي بي‌خانمان كردن اين بهانه‌ها را نيز به خوبي آموزش مي‌دهد. آيا شما به معناي واقعي تصميم داريد بهانه‌هاي خودتان را بي‌خانمان كنيد و به روياهاي ارزشمندتان واقعيت ببخشيد؟ پس، لحظه‌اي درنگ كردن در اين زمينه جايز نيست. اين كتاب را بخوانيد و به كارگيري راهكارهاي آن را شروع كنيد.

قیمت محصول:

29,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: