بلوغ دوم بلوغ رواني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بلوغ انسان بر دو گونه است. اولي بلوغ فيزيولوژيك كه منطبق بر سن جسمي انسان پيش ميرود و از حدود 11-12 سالگي آغاز ميشود و ادامه مي يابد و دومي بلوغ رواني است كه رشد و بالندگي رواني انسان است. اين كتاب مانند يك كتاب راهنما عمل ميكند كه خواننده با دقيق شدن در رفتار خود ميتواند به علايق خود پي ببرد و در صدد رفع آن برآيد.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: