بلوغ در دختران (آشنايي با تغييرات بدني و جنسي در مرحله بلوغ)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب راهنمايي آموزشي، هم براي نوجوانان و هم براي والدين است. اطلاعات اين كتاب، نوجوانان و والدين‌شان را براي تغييراتي كه پيش رو دارند آماده مي‌كند و مرجعي قابل اعتماد براي بحث در اين حيطه است. خواندن اين كتاب به نوجوانان يادآوري مي‌كند كه والدينشان نيز براي بحث درباره مسائل مربوط به بلوغ احساس راحتي نمي‌كنند و آن‌ها نيز از همين مراحل گذشته‌اند. هدف اين كتاب فراهم آوردن اطلاعات اوليه‌اي است كه دختران نوجوان در شروع بلوغ به آن نياز دارند. پس از مطالعه اين كتاب مي‌توانيد با والدين نيز درباره تجارب‌شان صحبت كنيد و اطلاعات مفيدي به‌دست آوريد.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: