برگ هيچ درختي (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«من آدم بي‌شرفي هستم. اين را عمه كوكب گفته. و عمه كوكب هيچ‌وقت حرف بي‌ربطي نمي‌زند. خودم زنگ زده و خبرش كرده بودم. با وانت‌بار لكنته‌اي آمده بود. لابد اول رفته بود دادستاني و پول گلوله‌ها را پرداخته بود كه دژباني اجازه داده بود بيايد توي پادگان.»...

قیمت محصول:

14,000 تومان