برنامه بازاريابي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برنامه بازاريابي براي هر عمليات تجاري و براي بازاريابي اثربخش و كاراي هر محصول با خدمتي ضروري است. برنامه بازاريابي شما را قادر مي‌سازد به وضوح مجسم كنيد كه عازم چه مقصدي هستيد و در طول مسير چه مي‌خواهيد به دست آوريد. در همين زمان برنامه بازايابي نشان دهنده گام‌هاي مهمي است كه بايد برداريد تا از جايي كه هستيد به جايي كه مي‌خواهيد حضور داشته باشيد برسيد. مزيت ديگر اين است كه شما در تدوين و توسعه برنامه بازاريابي به مدت زمان تكميل هر گام و منابع مورد نياز مالي زماني و انرژي خواهيد انديشيد. بدون داشتن برنامه بازاريابي حتي نخواهيد دانست كه آيا به اهدافتان رسيده‌ايد يا خير؟ در حقيقت هدق اصلي برنامه بازايابي اين است كه به عنوان يك نقشه راه عمل كند و به شما بگويد چگونه مي‌توانيد از شروع برنامه به اهداف و مقصدتان برسيد.

قیمت محصول:

110,000 تومان


نظرات شما: