برنامه بازاريابي در 1 روز (تدوين برنامه بازاريابي اثربخش)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برنامه بازاريابي در يك روز به صاحبان تجارت و افراد داراي مشاغل آزاد نشان مي‌دهد چگونه به سرعت براي هر تجارتي يك برنامه بازاريابي طراحي كنند. روند 10 مرحله‌اي هيبينگ و كوپر خوانندگان را در خلال طراحي و اجراي برنامه‌‌هاي بازاريابي كاربردي راهنمايي مي‌كند و ابزار اندازه‌گيري دقيق نتايج نهايي را ارائه مي‌دهد. همچنين اين نسخه‌ي كارا و جامع، به همراه چك‌ ليست‌ها و الگو‌هاي كمك‌ كننده فراوان، اطلاعات به روز شده‌اي درباره جايگاه‌سازي برند و تاكتيك‌هاي بازاريابي اينترنتي دارد. در اين كتاب ساده، هر عنصري در قسمت‌هاي پيشينه بازاريابي، به همراه فرآيند ارزيابي به اختصار توصيف شده است. علاوه بر اين، در انتهاي هر فصل يك سري فرم‌هاي آماده‌ي كاربردي خواهيد داد كه به شما در سازماندهي و ارائه برنامه‌ي بازاريابي‌تان كمك خواهند كرد.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: