برنامه‌ريزي عملي درمان (عقب‌ماندگي ذهني و ناتواني رشدي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تداوم حيات هر حرفه و اشتغال اعضاي آن منوط به نوع و كيفيت خدماتي است كه ارائه مي‌كند و اعتبار و اعتمادي است كه در نتيجه ارائه اين خدمات به دست مي‌آورد. روانشناسي نخستين نظام بهداشت رواني است كه اصول و معيار‌هاي اخلاقي تدوين و به همگان ارائه كرده است. از اين‌رو، روانشناسان و مشاوران به عنوان پيشگامان بهداشت رواني، بايستي در زمينه خدماتي كه به جامعه ارائه مي‌كنند، پاسخگو باشند. اينك پس از گذشت چندين دهه از تدوين نخستين ضوابط و ملاك‌هاي اخلاقي، گام‌هاي بلندي براي جامه عمل پوشاندن به آن‌ها برداشته شده است. مجموعه برنامه‌ريزي‌هاي عملي درماني، به سرعت در حال افزايش است. كتاب برنامه‌ريزي عملي درمان عقب‌ماندگي ذهني و ناتواني رشدي، نمونه كوچكي از اين مجموعه بزرگ و تخصصي است. هدف اين كتاب پوشش جامع تمامي نياز‌هاي مراجعان با ناتواني‌هاي رشد به شيوه‌اي مختصر است. اين كتاب بيست و هشت نياز بهداشت رواني مشترك افراد با ناتواني‌‌هاي رشد را ارائه كرده است. مطالعه اين كتاب براي تمامي كساني كه به نوعي با افراد با ناتواني‌هاي رشدي سرو‌كار دارند از جمله والدين، معلمان استثنائي، مشاوران، روانشناسان، روان‌پزشكان، درمانگران زبان و گفتار، رفتار درمانگران و تمامي دست‌اندركاران جامعه بهداشت رواني سودمند است.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: