برنامه‌ريزي عصبي كلامي ان ال پي (مباني نظري و كاربردهاي روانشناختي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ان ال پي، يك ديدگاه روانشناسانه مدرن است كه با ساختار فرآيند تفكر و قالب‌هاي فكري سروكار دارد و نه خود فكري كه از مغز مي‌گذرد. ما نيز براي كسب اطلاعات بيشتر در اين فرآيندهاي انديشه‌اي - ساختاري و واسطه‌اي و حدود نقش آنها در توليد رفتار چه راهي در پيش رو داريم به جز اينكه به تشكيل فرضيه‌هايي بپردازيم كه در حد امكان دقيق و صحيح باشد. خوشبختانه از آنجا كه ان ال پي در ديدگاه شناختي و پردازش اطلاعات قرار دارد، زمينه را براي استنباط‌هاي جديد فراهم مي‌سازد.

قیمت محصول:

5,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: