بخشودن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فلسفه فقط رشته‌اي دانشگاهي نيست كه در دانشگاه خوانده شود. فلسفه به همه تعلق دارد و همه ما از كودكي سوالاتي طرح مي‌كنيم كه جنبه فلسفي آشكاري دارند. اين سوال و پاسخ‌هاي آنها راه زندگي هر كس را معين مي‌كنند. اين مجموعه به مسائلي فلسفي از همين دست مي‌پردازد كه همه ما به نوعي در زندگي با آن مواجهيم، از سوال‌هاي كلي گرفته نظير معناي زندگي و خوشبختي تا مسائل جزيي‌تر نظير درد، بيماري، ترس، ملال، زندگي روزمره، حسد، عشق، مرگ، بخشودن و ... زبان اين كتاب‌ها فني نيست و همگان مي‌توانند آنها را بخوانند. در اين كتاب ما نخست به دنبال رسيدن به فهمي روشن‌تر از اين هستيم كه بخشودن و گذشت چيست و البته در ضمن، فهميدن اينكه بخشودن چه چيزي نيست و بعد مي‌خواهيم وارسيم كه چه هنگام بخشودن روا و موجه نيست و چه هنگام بخشودن روا و موجه و حتي شايد بر ما فرض و واجب است. سعي ما اين است كه دلايلمان براي بخشودن و نبخشودن تا جايي ممكن است واضح و روشن باشد و سوال‌هايي را پيش كشيم كه هر كسي در حقش بدي و ظلمي شده است از خودش مي‌پرسد و مي‌انديشد كه چه واكنشي بايد نشان دهد. اين سوال‌ها بي‌ترديد شامل حال همه ما مي‌شود.

قیمت محصول:

35,000 تومان


نظرات شما: