بخشش آرامشي براي قلب كوچكت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه محتاج بخشش است. در جامعه‌هاي محلي و حتي جهاني، ما شاهد خشونت و ناسازگاري روزافزون هستيم. آينده از آن فرازندان ماست. كارول آن مارو اميدوار است بتواند بذر بخشايش را در قلب‌هاي جوان باور كند. او به كودكان مي‌آموزد كه در مسير زندگي خود دو انتخاب دارند: اينكه بگذارند رنج و خشم، خانه قلبشان را تسخير كند يا خشم را كنار بگذارد و حس رهايي و سبكي بخشش را تجربه كنند. خوانندگان اين كتاب ياد مي‌گيرند كه همگي ما، گاهي به يك فرصت دوباره نياز داريم.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: