بخشش‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خود را از سيطره قرباني رفتار ديگران بودن خارج كنيد و با بخشش‌درماني، موهبت رهايي را از آن خود نماييد. 35 دستورالعمل رهايي‌بخش «بخشش‌درماني» به شما كمك مي‌كند تا وراي آزاردهنده‌ترين شرايط زندگي، سررشته امور را خودتان در اختيار بگيريد و خوبي‌ها را جايگزين بدي نماييد. توصيه‌هاي اين كتاب بخصوص در آن زمان‌ها مي‌توانند راهنماي عمل شما، قرار بگيرد كه در درونتان ميل به انتقام بر نيروي عشق غلبه كرده است. آنها كمك مي‌كنند تا با بازيابي عواطف خدادادي و توانايي‌هاي روحي، از غيظ و خشم رها شويد و به جاده روشن گذشت و بخشش قدم بگذاريد.

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: