با آرامش ذهن به ثروت برسيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امكان بزرگي براي موفقيت داريم اما قبلا بايد ذهن خود را بشناسيد و زندگي خودتان را تحقق بخشيد. در اين هنگام است كه به توانمندي فراوان خود پي مي‌بريد. با خويشتن درون خود آشنا شويد تا در كوتاه زماني به آنچه مي‌خواهيد دست پيدا كنيد. شيوه‌ها و فنوني وجود دارند تا به كمك آن‌ها بتوانيد به روياهايتان صورت خارجي بدهيد. امكان آن را داريد كه از همه اين روش‌ها و فنون به سود خود استفاده كنيد. براي دست‌يابي به اين شيوه‌ها مي‌توانيد از كتابي كه پيش روي شماست كمك بخواهيد. جايي در جاده، زندگي هر انسان موفقي مي‌فهمد كه چگونه زندگي كند و چگونه مطابق ميل و خواسته‌اش روزگار بگذراند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: