بازي ريپلي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پاتريشيا هاي اسميت كتاب آقاي ريپلي با استعداد (The Talented Mr. Ripley) را در سال 1955 نوشت. اين كتاب در سال 1956 جايزه ادگار آلن پو و در سال 1957 جايزه بزرگ داستان هاي پليسي ((Grand Prix de Littérature Policière در فرانسه را از آن خود كرد. در ايران كتاب آقاي ريپلي با استعداد با عنوان معماي آقاي ريپلي و با ترجمه فرزانه طاهري توسط انتشارات طرح نو منتشر شده است. داستان در اوايل دهه پنجاه ميلادي روي مي دهد. تام ريپلي، جوان با استعداد ، اما بي پولي است كه در نيويورك، با هويت قلابي يك مامور جمع آوري ماليات، زندگي پرخطر و فقيرانه اي را مي گذراند. اما ملاقات او با آقاي هربرت گرين ليف ثروتمند، زندگي اش را دگرگون مي كند. او از تام مي خواهد كه به ايتاليا برود و پسرش، ديكي، را كه سال هاست در آنجا زندگي مي كند، به بازگشت به آمريكا ترغيب كند. تام اين پيشنهاد را مشتاقانه مي پذيرد و با هزينه آقاي گرين ليف، عازم ايتاليا مي شود. در اولين ملاقات با ديكي و نامزدش مارج، تام خود را هم دانشگاهي سابق او معرف مي كند، اما مدتي بعد، دليل اصلي سفرش به ايتاليا را براي آن دو فاش مي سازد. خيلي زود دوستي صميمانه اي ميان تام و ديكي شكل مي گيرد. آن ها روزهاي خوشي را مي گذرانند تا اينكه ابن دوستي به تدريج سرد شده و از ديد ديكي و مارج، تام بدل به آدمي انگل و مزاحم مي شود. سرانجام تام در سفري كوتاه با ديكي تصميم به اجراي نقشه اي خطرناك مي گيرد: كشتن ديكي و آغاز يك زندگي تازه با استفاده از هويت او. با قتل ديكي، تام در نقش او بازي مي كند، با نام او در هتل ها اتاق مي گيرد، با خط او به مارج نامه مي نويسد و با امضاي او از بانك پول برداشت مي كند. شرايط به خوبي پيش مي رود، تا اينكه شك مارج و دوستان ديكي به ناپديد شدن ناگهاني او، سبب ساز رويدادهاي هراس انگيز و غريب بعدي مي شود.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: