بازي‌ها و تمرين‌ها (راهنمايي براي مربيان برنامه‌هاي مشاركت محور)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب و كتاب مصورسازي در برنامه‌هاي مشاركت محور براي كسانيكه درگير برنامه‌ها، كارگاه‌ها، جلسات يا دوره‌هاي مشاركت‌محورند نگاشته شده و دربرگيرنده فنوني است براي هدايت فرآيندهاي گروهي تعاملي. بديهي است كه هركس مي‌تواند بر اساس اهداف برنامه خود، ‌ملاحظات فرهنگي، ويژگي‌هاي شركت كنندگان و شرايط حاكم بر رخداد مورد نظر از روش‌هاي اين كتاب‌ها بهره ببرد و يا آنها را بر اساس نيازهاي خود تغيير دهد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: