بازاريابي يورشي (از قدرت استراتژي تهاجمي براي نيل به اهدافتان استفاده كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب با آموزش اصول مبارزات انتخاباتي و آوردن آن‌ها به دنياي كسب و كار، فضاي الگوبرداري آگاهانه، و يادگيري و يادگيري‌زدايي را براي ما فراهم مي‌سازد تا بدانيم اين فرهنگ تهاجمي و بازاريابي يورشي است كه لازمه موفقيت است.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: