بازاريابي شبكه‌اي (7گام براي موفقيت در بازاريابي شبكه‌اي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تغيير دنياي كسب و كار، استفاده از شيوه‌هاي نوين فروش و بازاريابي را اجتناب‌ناپذير كرده است. يكي از مهم‌ترين اين تغييرات، كاهش كارايي تبليغات انبوه از يك سو و افزايش اثربخشي توصيه‌هاي شخصي و تبليغات دهان به دهان از سوي ديگر است. در اين ميان بازاريابي شبكه‌اي كه مبتني بر شبكه‌سازي، فروش مستقيم و روابط تعاملي است، يكي از كارآمدترين شيوه‌هاي بازاريابي به شمار مي‌رود.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: