بازاريابي حسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

محتواي اين كتاب با رويكردي جهاني ارائه شده است. اين اثر، ديدگاه و فهمي كلي از بازاريابي حسي عرضه مي‌كند. برداشت‌ها و نظريات با مثال‌هاي واقعي از شركت‌ها و سازمان‌هاي سراسر دنيا تلفيق شده و ملموس‌‌تر گرديده‌اند. در اين كتاب توضيح مي‌دهيم كه چگونه بايد از هر يك از حواس پنج‌گانه انسان به عنوان مبدا حركت براي نحوه تعامل با مشتريان و راهبردهاي حسي شركت‌ها بهره برد. همچنين چارچوب مفهومي جامعي با موضوع بازاريابي حسي ارائه مي‌دهيم، و ايده‌ها و انديشه‌هاي خود را در اين زمينه مطرح مي‌كنيم.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: