بازاريابي حسي (راهنماي كاربردي تجربه تعاملي برند انقلابي در بازاريابي و تبليغات سنتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازاريابي حسي از داروسازي تا اتومبيل‌سازي و كالاهاي بسته‌بندي شده، در تمامي حوزه‌ها قابل اجرا بوده و در تمام حوزه‌هاي كسب و كار اثربخش است. ما به عنوان يك شركت بازاريابي حسي، آن را اين گونه تعريف مي‌كنيم: ما آنتي‌تز تبليغات هستيم. ما فضايي را فراهم مي‌كنيم كه مردم آن را براي تجربه انتخاب مي‌كنند و متضاد با مدل‌هاي شركت‌هاي بزرگ تبليغاتي سنتي است. زيبايي شركت‌هاي مجري كمپين‌هاي بازاريابي حسي در اين است كه آنها بسيار مجرب هستند. اين شركت‌ها نظير زنبورهاي عسلي هستند كه با نشستن بر روي گلها، موجب گرده‌افشاني و بارور شدن آنها مي‌شوند. آنها براي كارفرماهاي زيادي در بخش‌هاي مختلفي كار مي‌كنند، و صلاح كارفرما و ارتباطات و اهرم‌هاي آن را درك مي‌كنند.

قیمت محصول:

8,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: