بازاريابي اينترنتي به زبان آدميزاد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب: - كمك مي‌كند راهبرد بازاريابي اينترنتي را با اهداف دست‌يافتني طراحي كنيد. - روند ساختن ليست، ايجاد پيام و پيگيري نتايج را ساده مي‌كند. - راهنمايي‌هاي حقوقي در اختيارتان قرار مي‌دهد تا بدين ترتيب از قوانين ضد اسپم آگاه شويد. - نشان مي‌دهد چگونه پيام‌رساني كنيد و رسانه‌هاي جمعي را به يكديگر پيوند دهيد. - توضيح مي‌دهد چگونه نتايج را دنبال و تفسير كنيد. - شامل 10 نكته مهم است كه نبايد در ايميل‌هايتان بيايد و بسياري مطالب ديگر.

قیمت محصول:

33,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: