باران بخشايش (بهبودي دروني خود را با بخشايش آغاز كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گذشت را چنين تعريف كرده‌اند: (فرايند پايان دادن به احساس خشم نسبت به يك شخص يا بخشيدن.)

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: