باج‌گيري عاطفي (وقتي اطرافيان از ترس تعهد و احساس گناه براي استثمار شما استفاده مي‌كنند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

باج گيري عاطفي شكل بسيار موثري از تسلط بر ديگران است كه در آن نزديكان‌مان تهديدمان مي كنند در صورت بي‌توجهي به خواسته‌هايشان ما را تنبيه خواهندكرد. اين باج‌گيران خوب مي‌دانند كه رابطه با آن‌ها تا چه اندازه برايمان اهميت دارد. از آسيب پذيري‌ما و از عميق‌ترين رازهايمان آگاهند. اين افراد مي توانند والدين‌مان باشند يا همسرمان، رئيس، همكارانمان و يا دوستان و دلدادگان‌مان. آنان با وجود علاقه‌اي كه به ما دارند از اين روش استفاده‌مي‌كنند تا پاداش لازم را كسب كنند: اطاعت و تسليم ما. اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: