اين جا پسري است (روانشناسي و درمان اوتيسم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب تلاش خانواده‌اي است كه براي درمان فرزندشان كه به بيماري اوتيسم دچار است به هر تلاشي دست زده‌اند و خود عاشقانه كمر همت بسته‌اند و با تلخي‌ها و شيريني‌ها و تصميمات درست و نادرست او را به يك انسان كامل تبديل كرده‌اند. همچنين اين كتاب دو پنجره را براي آشنايي با اوتيسم گشوده است. نخست نگاه فرد بيمار به خويشتن و بيان ادراكات و هيجاناتش از وقايع و دوم نگاه ديگران به بيمار و ارزيابي‌شان از فرايند درمان.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: