ايرانيان (دوران باستان تا دوره معاصر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر تاريخ ايران ـ كشوري كه تا دهه‌ي 1930 در غرب «پرشا»، «پرس» يا مانند آن ناميده مي‌شد ـ از آغاز امپراتوري پارسيان تا امروز است. موضوع اين كتاب هم «چيستي» تاريخ ايران و هم «چگونگي» و «چرايي» آن است. در راه انجام اين سه كار با هم، نويسنده ملاحظاتي تطبيقي نيز ميان تاريخ ايران و تاريخ اروپا انجام داده تا نشان دهد كه جامعه‌ي ايران و تاريخ پرنقش و نگار آن با آن چه كه در غرب گذشته، تفاوت‌هاي مهمي داشته است.

قیمت محصول:

67,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: