اولويت دادن به اولويت‌ها (زيستن آموختن مهرورزيدن ميراثي به جا گذاشتن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زمان كه بگذرد، ديگر از دست رفته است و چيزي است كه بدون هيچ تبعيضي، به‌طور مساوي در اختيار همه است. در حالي كه در دنيايي جهت‌يابي مي‌كنيم كه با دور تند مي‌گذرد، كاوي يك قطب‌نماي ارزشمند و يك راهنماي به موقع در اختيارمان مي‌گذارد كه مبنايش حقيقت ابدي است.

قیمت محصول:

6,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: