اهرم‌هاي خوشبختي (چگونه مزرعه سرنوشتمان را گل‌كاري كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا احساس مي‌كنيد تاكنون به هيچ‌ يك از اهداف ارزشمندتان نرسيده‌‌ايد؟ آيا توجه كرده‌ايد كه گاهي همه‌ي توان و تلاشتان را در مسير دستيابي به اهداف ارزشمندتان به كار مي‌بريد؛ اما با اين حال باز هم به هدفتان نمي‌رسيد؟ چه عاملي مانع مي‌شود به روياهاي خودتان واقعيت ببخشيد؟ در اين‌گونه موقعيت‌ها بهتر است كار خودتان را با به كارگيري اهرم‌هاي ويژه آسان‌تر كنيد. اگر مي‌خواهيد گل‌هاي زيبا را در مزرعه‌ي سرنوشتتان بكاريد؛ اين كتاب را بخوانيد و راهكارهاي مطرح‌ شده در آن را به كار ببريد. در اين كتاب، اهرم‌هاي خوشبختي در قالب راهكار ساده و كاربردي مطرح ‌شده است. شما فقط بايد به دانش به كارگيري آن‌ها مجهز شويد تا بتوانيد در مسير خوشبختي گام برداريد. مزرعه‌ي سرنوشتتان را به حال خود رها نكنيد. هم‌اكنون براي گل ‌باران كردن آينده‌ي زندگي‌تان دست به كار شويد.

قیمت محصول:

48,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: