انگيزش و هيجان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر به عنوان يك كتاب درسي براي درس ‹‹انگيزش و هيجان›› در دوره‌هاي مختلف نوشته شده است. انگيزش و هيجان يكي از مباحث جالب و مهم در روانشناسي است. اين مبحث از اين لحاظ اهميت خاصي در روانشناسي دارد كه به درك پديده‌هاي روانشناختي كمك مي‌كند. با آگاهي از موضوع انگيزش و هيجان مي‌توانيم دانش نظري و عملي خود را در موقعيت‌هاي مختلف افزايش دهيم و به طور كارآمد و موثر با خود، محيط، و ديگران تعامل برقرار كنيم. چون آشنايي با انگيزش و هيجان كمك مي‌كند كه بتوانيم زندگي خود و ديگران را بهبود ببخشيم، پس ارزش آن را دارد كه براي مطالعه آن وقت صرف كنيم. موضوع اصلي انگيزش هيجان به آنچه ما ميل داريم، مي‌خواهيم، نياز داريم، از آن مي‌ترسيم، از آن شاد مي‌شويم و از اين قبيل مربوط مي‌شود.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: