انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با توجه به نياز مبرم دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشگاهي به ارتقاء دانش زبان انگليسي تخصصي، انتشارات سمت علاوه بر چاپ كتاب‌هاي انگليسي تخصصي براي رشته‌هاي علوم انساني، با كسب مجوزهاي لازم به تهيه چنين كتاب‌هايي براي رشته‌هاي غيرعلوم انساني نيز پرداخته است. اين كتاب با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبان‌هاي خارجي سازمان سمت براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره در مقطع كارشناسي تدوين شده است.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: