انضباط بدون اشك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مسئله انضباط مطلب تازه‌اي نبود و تاريخي به قدمت زندگي بشر در كره خاكي داشته است. از ديرباز با طرح مسئله انظباط همواره پاي مسايل روش‌هاي تربيتي نيز به بيان كشيده مي‌شد كه نهايتا اجبار و گرفتن و تنبيه كردن از طرف اعمال كننده و گريه و زاري و اندوه از طرف دريافت كننده بود. اين رو جاي تعجب نيست كه عنوان اين كتاب به آساني جلب توجه و ميل به خواندن و سپس ترجمه را در ما ايجاد كند.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: