انسان در جستجوي معناي غايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آلبرت اينشتين فيزيكدان، مذهبي بودن را يافتن پاسخي مي‌داند براي اين سوال كه معناي زندگي چيست و لودويگ ويتگنشتاين فيلسوف مي‌گويد، اعتقاد به خدا يعني فهم اين نكته كه زندگي معنايي دارد. ويكتور فرانكل روان‌پزشك، دين را پديده‌اي انساني مي‌داند. به‌طور مشخص، امتداد انساني‌ترين پديده انساني، يعني معناجويي. فرانكل كه در پانزده سالگي خدا را طرف صميمي‌ترين تنها گويي‌هاي ما مي‌دانست، تعريفي بي‌تعصب از دين ارائه مي‌كند كه حتي شامل ناشناساانگاري و بي‌خدايي هم مي‌شود. دين تحقق خواست معناي غايي در زندگي است!

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: